Rodzaje szkoleń IT dla kadry managerskiej oraz całych zespołów IT

Szkolenia dla kadry managerskiej oraz zespołów IT są w obecnych czasach koniecznością. Zmiany w zakresie technologii zachodzą dzisiaj bardzo szybko, więc tylko firmy nadążające za nimi są w stanie oferować usługi najwyższej jakości. Na jakie szkolenia IT warto zwrócić uwagę?

Jakie obszary są obecnie najważniejsze w kontekście rozwoju zespołów IT?

Istnieją dwa najważniejsze obszary, w zakresie których rozwój jest konieczny, by zaistnieć na rynku IT. Są to:

  • budowanie tzw. kompetencji zwinności w zespole (team-agile),
  • umiejętność planowania kreatywnego, grupowego procesu rozwiązywania problemów (team-design).

Wybierane przez przedsiębiorstwa szkolenia IT powinny skupiać się właśnie na zagadnieniach z zakresu tych dwóch obszarów.

Rodzaje szkoleń IT dla kadry managerskiej oraz całych zespołów IT

Na jakie szkolenia IT warto zwrócić uwagę?

Pierwszym wartym uwagi szkoleniem jest Design Sprint, czyli metoda służąca do szybkiego weryfikowania dowolnych hipotez projektowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko managerowie, ale także całe zespoły.

Szkolenie Management 3.0 obejmuje materiał z zakresu team-designu i kierowane jest do liderów oraz managerów chcących zapoznać się z nowoczesnymi technikami zarządzania zespołem.

Tego samego zakresu dotyczy warsztat Team Alignment, który pozwala zespołom lepiej zrozumieć i sprecyzować cele projektów.

Warto wspomnieć też o kursie dla managerów Agile: Leading SAFe, podczas którego zdobędą oni wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile. Członkowie zespołu mogą z kolei skorzystać z kursu Agile: SAFe for Teams.

Kandydaci na Scrum Masterów lub obecni Scrum Masterzy dzięki udziałowi w szkoleniu Agile: SAFe Scrum Master przygotują się do budowania i rozwijania wysokowydajnych zespołów.

Czy szkolenia IT można przeprowadzić online?

W wielu przypadkach możliwe do przeprowadzenia są szkolenia IT online. Nie wszystkie kursy wymagają fizycznej obecności uczestników w jednym miejscu. Warto jednak wcześniej zapoznać się z zasadami organizacji konkretnego szkolenia, ponieważ czasami sugerowanym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ich stacjonarnie.

Leave a Reply