Historia elektrowni Turów – 60 lat funkcjonowania Elektrowni Turów

PGE Elektrownia Turów jest to węglowa elektrownia cieplna, która zajmuje czwartą pozycję co do wielkości tego typu elektrowni w naszym kraju. Elektrownia Turów niezależnie od okoliczności, w jakich przyszło jej funkcjonować, zawsze starała się uskuteczniać wszystkie najostrzejsze nawet wymagania, zarówno w kwestii ekonomicznej, jak i ekologii. Historia udowadnia również, że z roku na rok stale dąży ona do poprawy parametrów swojej produkcji. 60-letnie doświadczenie stanowi gwarancję powodzenia w realizacji wytyczonych celów w przyszłości.

PGE Elektrownia Turów – zarys historyczny

60 lat funkcjonowania zakładu to znakomity moment, aby przypomnieć jaką drogę przebyła Elektrownia Turów, aby dziś móc poszczycić się tak zaszczytnym miejscem na energetycznej mapie Polski.

Elektrownia Turów – czas powstania i lokalizacja

PGE Elektrownia Turów została uruchomiona 28 sierpnia 1962 roku. Miejscem jej lokalizacji jest Zgorzelec, a ściślej mówiąc Bogatynia, gdzie stykają się granice Polski, Niemiec i Czech. Tradycje przemysłu energetycznego i wydobywczego tego regionu sięgają jednak dalej, bo aż XVIII wieku.

PGE Elektrownia Turów – specyfikacja

Elektrownia Turów jest to elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Na ten moment PGE Turów posiada 6 zainstalowanych bloków energetycznych z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności. Głównym paliwem jest węgiel brunatny, w który regularnie zapatruje zakład pobliska Kopalna Węgla Brunatnego Turów. Produkcja energii odbywa się również przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Od 2009 roku z powodzeniem wykorzystywana jest biomasa pochodzenia leśnego i rolnego.

PGE Turów – modernizacje proekologiczne

Nieustanna modernizacja to nie tylko zmiany w wytwarzaniu energii przez PGE Turów, elektrownia bowiem wciąż dostosowuje swoje się wymogów UE dotyczących ochrony środowiska. A oto najważniejsze projekty, jakie udało się dotąd zrealizować.

  • W 1962 roku zainstalowano elektrofiltry, czyli urządzenia służące ochronie środowiska, które były zgodne z obowiązującymi wówczas w Europie Wschodniej normami środowiskowymi.
  • W połowie lat 70. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków przemysłowych. W tym czasie zainicjowano również badania dotyczące redukcji emisji tlenków siarki, jednakże z winy obowiązującego wówczas systemu, opracowanie programu rewitalizacji elektrowni przeciągnęło się do początku lat 90. XX wieku.
  • Modernizacja przeprowadzona w latach 1992-1995 doprowadziła do wyposażenia bloków 8,9,10, w instalacje suchego odsiarczania. Miało to istotne przełożenia na spadek emisji SO2, NO oraz pyłu i pozwoliło na wydłużenie okresu ich pracy o 15 lat.
  • W latach 1995-2004 zrekonstruowano bloki 1-6, zmieniając technologię spalania z pyłowej na fluidalną, dzięki czemu dostosowano się do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
  • W 2021 roku oddano do użytku nowy blok nr 7, który wyposażono w komplet instalacji służących ochronie środowiska, dzięki czemu spełniono wymagane najostrzejsze wymogi środowiskowe.

PGE Elektrownia Turów – stan obecny

PGE Elektrownia Turów jest przedsiębiorstwem, które gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne dla Dolnego Śląska, zwiększając bezpośrednio rozwój gospodarczy regionu. Elektrownia Turów umożliwia stabilizację materialną i zawodową mieszkańców miasta Zgorzelec i całego powiatu, poprzez zatrudnianie dużej ilości osób.

Poza ogromnym potencjałem technologicznym i chęcią dalszego rozwoju Turów może poszczycić się również świetnie dobraną i profesjonalną kadrą. Są to ludzie niezwykle odpowiedzialni, zmotywowani do działania, wciąż pragnący rozwoju, a jednocześnie pełni życzliwości i szacunku.

Obecnie opracowany został plan transformacji, który jest odpowiedzią na wyczerpujące się zasoby węgla. Rozważania dotyczą rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie potrzeb energetycznych, a także pracy dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, a jednocześnie podtrzymanie pięknych tradycji energetycznych tego regionu Polski.

Źródło: https://www.zgorzelec.info/

Leave a Reply