Zdalne szkolenia i kursy bhp – atrakcyjna alternatywa dla kursów stacjonarnych

Zdalne szkolenia i kursy bhp – atrakcyjna alternatywa dla kursów stacjonarnych

Zapewnienie odpowiedniej wiedzy zatrudnionych na temat BHP to jeden z podstawowych obowiązków, jaki jest nakładany na pracodawców. Wymagany jest przy tym zarówno wstępny instruktaż nowo przyjętej osoby, jak i okresowe szkolenia przypominające Z wypełnienie tych obowiązków w tradycyjnej formie wiążą się jednak spore trudności organizacyjne. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują więc kursy BHP online.

Szkolenia BHP online – dlaczego są organizowane

Swoją popularność zdalne szkolenia BHP zawdzięczają w głównej mierze łatwości, z jaką mogą zostać zorganizowane.

Do skutecznego przeprowadzenia tradycyjnego instruktażu w dziedzinie bezpieczeństwa wymagane jest zebranie pracowników w określonym miejscu (co wiąże się z kolei z koniecznością oderwania ich na jakiś czas od wykonywanych zajęć), dostarczenia materiałów oraz fizycznej obecności prowadzącego.

W niektórych przypadkach może to być dużym problemem. Przykładowo, przy rozporoszonej sieci stanowisk pracy (placówki handlowe, usługowe itp.) konieczny jest w praktyce transport pracowników w miejsce, gdzie odbywa się szkolenie. Już samo to może być sporym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Kiedy dodamy do tego zaplanowanie odpowiedniej obsady (nie można zamknąć placówki, należy zapewnić obsługę klienta na czas szkolenia) – spełnienie ustawowego obowiązku okresowego odbywania szkoleń staje się wyzwaniem dla kadry kierowniczej. Rozwiązaniem może być kurs kurs BHP online.

BHP

Kurs BHP online – podstawowe zalety

Co w praktyce daje nam szkolenie BHP online? Przede wszystkim – można je zorganizować ad hoc, wymaga bowiem jedynie dostępu do komputera podłączonego do sieci. Co więcej, pracownicy w nim uczestniczący nie muszą nawet odrywać się od swoich obowiązków. Zdalne szkolenie BHP można bowiem wykonać w ramach e-learningu, w dowolnym czasie, na przykład w przerwie pomiędzy umówionymi spotkaniami sprzedażowymi.

W czasach pandemii niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest też fakt, że kurs BHP online nie wymaga fizycznej obecności pracownika i prowadzącego. Ograniczenie kontaktu osobistego przynosi liczne korzyści, na przykład:

  • zredukowane jest ryzyko transmisji czynników chorobotwórczych,
  • możliwe jest zorganizowanie szkolenia BHP online dla osób wykonujących pracę w w domu (home office),
  • nie jest konieczna troska o zapewnienie odpowiedniej sali oraz jej obsługę (na przykład dezynfekcję).

Wszystkie omówione czynniki sprawiają, że zdalne szkolenia BHP zdobywają w ostatnim czasie coraz większe uznanie. Warto zainteresować się tą niezwykle prostą (pod względem organizacyjnym) oraz oszczędną formą wypełnienia ustawowych obowiązków.

Leave a Reply