Kiedy może być przeprowadzona emisja obligacji komunalnych?

Obligacja Komunalna jest uważana za dość bezpieczny papier wartościowy, a to ze względu na stabilność jednostek samorządu terytorialnego. Obligacje samorządowe zwane są inaczej municypalnymi, w których okres zapadalności nie jest określany, jednak przyjmuje się, że w Polsce wynosi od 5 do 10 lat.

Emitenci obligacji w Polsce

Emitentami obligacji Komunalnych w Polsce są przedsiębiorstwa, które wypuszczają na rynek obligacje korporacyjne, natomiast Skarb Państwa, który emituje tak zwane obligacje skarbowe jest jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. Emisja obligacji sprzyja rozwojowi lokalnych inwestycji, z których korzystają mieszkańcy.

Obligacje komunalne jako źródło finansowania

Warto podkreślić że obligacje komunalne w Polsce są przedmiotem równoważenia budżetu, a jednocześnie zapewniają płynność finansową jednostek samorządowych. Obligacje komunalne stają się niejako zewnętrznym źródłem finansowania dla wykonywanych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Obligacje samorządowe wykorzystywane między innymi na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na przykład spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek i kredytów.

Rynek obligacji komunalnych obejmuje rynek pierwotny oraz wtórny. Warto dodać, że samorząd jako emitent papierów wartościowych sam może określić termin ich wykupu. Emisja obligacji w Polsce może być dodatkowym źródłem środków potrzebnych do pozyskania finansów na różnego typu inwestycje w przypadku kiedy wydatków nie da się całkowicie pokryć ze środków budżetowych czy kredytów.

Źródło: https://aesco.com.pl/

Leave a Reply