Jak działa klaster energii odnawialnej w Polsce?

Klaster energii to swoista platforma współpracy lokalnych podmiotów, które dążą do zaspokojenia potrzeb energetycznych poprzez wspieranie lokalnych źródeł energii. Czym klaster energii odnawialnej różni się od społeczności energetycznych i spółdzielni energetycznych? W tym artykule przyglądamy się tym trzem zagadnieniom.

Klaster energii odnawialnej w Polsce – jak działa?

Warto zacząć od tego, na jakim obszarze może działać klaster energetyczny oraz kto może brać udział w takim porozumieniu. Przepisy w jasny sposób określają, że takie rozwiązanie może działać na obszarze, który nie przekracza pięciu gmin lub jednego powiatu.

Dużo można mówić o tym, jaki zakres funkcjonowania ma klaster energetyczny. Porozumienie zawiązywane jest po to, by w efektywny sposób:

  • poprawiać bezpieczeństwo energetyczne przy zachowaniu dbałości o stan środowiska naturalnego;
  • równoważyć zapotrzebowanie na energię;
  • określać zasady w związku z dystrybucją i wytwarzaniem energii.

Przy tej okazji warto wspomnieć także o takim rozwiązaniu jak spółdzielnie energetyczne. Zajmują się one wytwarzaniu energii w instalacjach OZE. Mowa w tym przypadku jednak jedynie o energii energetycznej wytwarzanej na własny użytek. Obszar działania spółdzielni to gmina wiejska lub gmina miejsko-wiejska.

Społeczności energetyczne – co warto o nich wiedzieć?

W Polsce nadal tego typu wspólnoty energetyczne nie są znane na szeroką skalę. Na świecie zdobywają za to popularność. Ich działanie różni się od wcześniej wspomnianych klastrów i spółdzielni. Społeczności energetyczne to przejaw zaangażowania obywateli w sektor energetyczny. Ich działanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej. W tym przypadku mowa więc o aktywnym udziale. Członkowie społeczności energetycznej nie tylko konsumują energię. Są także podmiotem, działającym na rynku energetycznym, bo inwestują w OZE.

Leave a Reply