Ulga IP BOX – czym jest oraz kogo dotyczy?

Dzisiejsze czasy przynoszą wiele sposobów opodatkowania prowadzonej działalności, co za tym idzie, można na wielu płaszczyznach zredukować podatek. Jednym z takich rozwiązań jest ulga podatkowa IP BOX.

Kto może skorzystać z takiej ulgi? Jakie dochody ona obejmuję?

Czym jest IP BOX?

Jest to forma opodatkowania dochodów, które pozyskane zostały w wyniku sprzedaży lub usług zgodnie z prawem własności intelektualnej. Najczęściej występuje w branży IT, chociaż obejmuje też szereg innych branż.

Dzięki procesowi wytwarzania, ulepszania, a także rozwinięcia poprzez działalność badawczo-rozwojową wyróżnia się:

  • prawo z rejestracji produktu leczniczego

  • autorskie prawo na program komputerowy

  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego

  • patent

  • prawa rejestracji i ochronne na wzory użytkowe oraz przemysłowe

Rozliczenie IP Box

Na wstępie trzeba udowodnić prowadzenie działalności podlegającej uldze, nie ma jasno określonych przepisów, które wymuszają konkretne postępowanie. Koniecznym wymogiem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Warto w czasie całego przedsięwzięcia związanego z własnością intelektualną prowadzić szczegółową dokumentację, ponieważ zasady prowadzenia tego typu procesów narzucają:

  • uchwałę o powołaniu zespołu

  • monitorowanie postępu prac

  • ewidencje czasu pracy

Na pozór może wydawać się to równie czasochłonną czynnością co samo tworzenie IP (Intellectual Property), jednakże różnica w zapłaconej należności podatkowej jest diametralna, ponieważ możemy zredukować podatek do 5%, co jest jedną z najlepszych opcji dla podatnika.

Ulgę IP Box określa załącznik PIT/IP, który w tej sytuacji będzie dopełnieniem dokumentu PIT-36L. Do dochodów podlegających tej uldze zalicza się, zysk ze sprzedaży IP, środki z tytułu umów licencyjnych, odszkodowania za naruszenie praw.

IP BOX – podsumowanie

Obsługa i rozliczenie IP BOX może być wykorzystana zarówno przez osoby objęte podatkiem PIT jak i również CIT. Wydaje się najkorzystniejszą formą opodatkowania, co pomaga zredukować koszty prowadzenia działalności. Najczęściej korzystają z niej programiści.

Leave a Reply