Testy penetracyjne systemów IT – czym są i na czym polegają

Co to właściwie są testy penetracyjne?

Testy penetracyjne są sposobem kontrolowania, a także zapobiegania włamaniom do różnych typów systemów operacyjnych lub też aplikacji online. Ich zadanie skupia się przede wszystkim na szukaniu wszelkich podatności na różne incydenty włamań do infrastruktury sieci, systemów. Umożliwiają także ocenianie możliwości ewentualnego ataku sieciowego w rzeczywistości. Tą metodą symuluje się zagrożenia oraz zabezpiecza się najwrażliwsze miejsca systemów, aplikacji.

Niektóre krytyczne podatności mogą być nawet stosowane do podniesienia uprawnień administratora w systemie.

Ponieważ bezpieczeństwo to nie stan stały, tylko zmieniający się proces w czasie, dlatego też ilość wyszukanych podatności jest wprost proporcjonalna do wieku działającego systemu.

Testy penetracyjne sieci wewnętrznej nie zwiększają bezpieczeństwa same z siebie, ale za to pozwalają na ocenienie bezpieczeństwa stanu bieżącego. Tylko wdrożenie określonych zaleceń z testów podwyższa stan bezpieczeństwa.

Co to jest ocena podatności?

Są firmy, które oferujące testy penetracyjne systemów IT, czyli ocenę podatności. Jest to automatyczne skanowanie podatności na ewentualne włamania do serwera oraz zastosowanie metod służących do ich wyeliminowania. W tym celu stosuje się najczęściej instalację poprawek. Właściwie jest to pierwszy krok do testów penetracyjnych

Przeprowadzane skanowanie penetracyjne, testy aplikacji i serwisów internetowych są zazwyczaj automatyczne oraz manualnie. Narzędzia automatyczne są przeznaczone głównie dla pentestera, czyli osoby, która wykonuje testy penetracyjne. Nie da się zrealizować badań penetracyjnych tylko automatycznie, ponieważ większość podatności jest wykonywana za pomocą interakcji użytkownika.

Testy infrastruktury, testy penetracyjne styku z Internetem podlegają takie urządzenia i oprogramowanie jak:

  • Systemy operacyjne.
  • Urządzenia IoT.
  • Urządzenia dostępowe: routery, drukarki, przełączniki,
  • Aplikacje, a także powiązane z nimi API o aplikacje mobilne.

Testy penetracyjne systemów informatycznych, testy aplikacji internetowych i nie tylko są kończone specjalnym raportem zawierającym listę niezbędnych podatności, przejętych systemów, funkcji. Zawierają również zalecenia naprawcze.

Testy penetracyjne- podsumowanie

Wyszukane podatności klasyfikowane są wg CVSS (Common Vulnerability Scoring System), a także CWE (Common Weakness Enumeration). Testy bezpieczeństwa aplikacji umożliwiają na przykład identyfikację błędów, które mogą narazić przedsiębiorstwo, a także dane prywatne jej klientów. Analiza konfiguracji systemów operacyjnych skupia się bowiem na zabezpieczeniu systemu operacyjnego, symulacji włamań oraz weryfikacji konfiguracji systemu.

Leave a Reply